Powietrzne pompy ciepła NIBE SPLIT

Zespół urządzeń składający się z dwóch jednostek: zewnętrznej NIBE AMS ( z inwerterową sprężarką ) oraz wewnętrzną, którą dobiera się indywidualnie zależnie od funkcjonalności i konfiguracji całego systemu pompy ciepła. Obie jednostki łączy instalacja rurowa wypełniona wydajnym czynnikiem chłodniczym.

Jeżeli system ustawiony jest wyłącznie na centralne ogrzewanie, wystarczy proste połączenie gdzie jednostkę zewnętrzną AMS łączy się z jednostką wewnętrzną HBS. Całością zarządza sterownik SMO. W przypadku, gdy pompa ciepła NIBE SPLIT ma ogrzewać nie tylko z pomieszczenie, ale także produkować ciepłą wodę użytkową musimy nieznacznie rozszerzyć instalację o dodatkowe jednostki. W takim układzie jednostkę zewnętrzną łączy się z urządzeniem centralnym, które posiada zintegrowany zasobnikiem ciepłej wody.  Jak w każdej instalacji, całością optymalizacji wydajności i procesów zajmuje się sterownik.

Przy wyższym zapotrzebowaniu na c.w.u., należy rozbudować całą instalacje o dodatkowe moduły i zbiorniki, które zwiększą wydajność całego układu. Szczególnie  w okresie zimowym – czyli wzmożonego zapotrzebowania na ciepło, można połączyć maksymalnie 8 jednostek AMS i HBS. Pompy ciepła NIBE SPLIT zapewniają komfort cieplny budynku w okresie wysokich temperatur dzięki wbudowanej funkcji aktywnego chłodzenia.

nibe

Zalety systemu pomp ciepła NIBE

 • Minimalna temperatura dolnego źródła -20’C
 • Wysoka temperatura zasilania c.o. 58oC
 • Modulowana moc grzewcza w zakresie
 • Wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego
 • Możliwość sterowania przez telefon komórkowy lub Internet jednostki zewnętrznej AMS 10 z centralą VVM 310/320/500 lub sterownikiem SMO
 • Możliwość sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, produkcją wody w basenie, szczytowym źródłem ciepła przy zastosowaniu modułu SMO
 • Możliwość łączenia w kaskadę maksymalnie 8 jednostek (dot. AMS 10 z HBS 05)
 • Możliwość montażu na ścianie budynku lub utwardzonym podłożu
 • Proste połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej systemem rur wypełnionych
 • czynnikiem chłodniczym
 • Niski prąd rozruchowy dzięki technologii inwerterowej
 • Wbudowany system odszraniania przez odwrócenie obiegu
wyceniamy


  Gospodarstwo rolnePrzedsiębiorstwoPrywatny domInne